Bệnh viện Quận 4 đi bộ đồng hành gây quỹ khuyến học

Bệnh viện Quận 4 đi bộ đồng hành gây quỹ khuyến học
Hưởng ứng chương trình đi bộ đồng hành truyền thống gây Quỹ Khuyến học quận 4 lần thứ 11- năm 2016 với chủ đề “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Phấn đấu xây dựng quận 4 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình"
Hưởng ứng chương trình đi bộ đồng hành truyền thống gây Quỹ Khuyến học quận 4 lần thứ 11- năm 2016 với chủ đề “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Phấn đấu xây dựng quận 4 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sáng ngày 28/3/2016, nhiều cán bộ viên chức bệnh viện Quận 4 đã sôi nổi tham gia trong buổi đi bộ đồng hành quy tụ hơn 5000 người.

 
Đây là chương trình truyền thống do UBND quận 4 tổ chức với mục đích quyên góp gây Quỹ khuyến học, đồng thời tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp; chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và 70 năm ngày Thể thao Quận 4 (27/3/1946 – 27/3/2016).