Tri ân ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27-7-2017

Tri ân ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27-7-2017
Ngày 26/07/2017, các y bác sĩ thuộc Chi Đoàn Bệnh viện Quận 4 phối hợp với Quận Đoàn 4 đi khám Bệnh, kiểm tra sức khoẻ và cấp phát thuốc tại nhà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cô, chú thương bệnh binh Quận 4.
Ngày 26/7/2017, các y bác sĩ thuộc Chi Đoàn Bệnh viện Quận 4 phối hợp với Quận Đoàn 4 đi khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ và cấp phát thuốc tại nhà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cô, chú thương bệnh binh Quận 4 nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Đây là 1 trong những hoạt động thường xuyên của Quận Đoàn quận 4 và Bệnh viện quận 4.