Nhân một trường hợp chấn thương bàn chân nhiễm trùng

Nhân một trường hợp chấn thương bàn chân nhiễm trùng
Chấn thương bàn chân phải đã xử trí kết hợp xương bàn ngón 1 và khâu vết thương. Sau điều trị 9 ngày xuất viện về. Xin nhập viện bệnh viện Quận 4 điều trị tiếp.
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP  CHẤN THƯƠNG BÀN CHÂN NHIỄM TRÙNG