Tuyển dụng nhân sự Quý 4 năm 2016

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự

Bệnh viện Quận 4 tuyển dụng nhân sự Quý 4 năm 2016
Bệnh viện Quận 4 thông báo tuyển dụng nhân sự Quý 4 năm 2016:
- Bác sĩ
- Dược sĩ
- Kỹ thuật viên xét nghiệm
- Điều dưỡng
- Kỹ sư trang thiết bị
- Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp
- Kỹ thuật viên điện dân dụng
- Công nghệ thông tin
- Tài xế

Chi tiết liên hệ: 
- Họ tên: Đặng Thị Phương Mỹ
- Đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị
- Điện thoại: (08) 3.826.5365