Thư mời chào giá dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo

Thư mời chào giá dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo
Bệnh viện Quận 4 mời chào giá dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo phục vụ công tác điều trị bệnh năm 2021-2022
Bệnh viện Quận 4 mời chào giá dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo phục vụ công tác điều trị bệnh năm 2021-2022