Bệnh viện Quận 4 ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa theo chỉ thị 08/BYT

Bệnh viện Quận 4 ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa theo chỉ thị 08/BYT
Ngày 3/9/2019, Bệnh viện Quận 4 đã tổ chức Buổi ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa dưới sự chỉ đạo của BS. Đỗ Thành Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Quận 4 - Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, cùng tập thể cán bộ, nhân viên y tế các khoa, phòng.
Trước đó, ngày 24/7/2019, Bệnh viện đã tiếp đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh về công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện, Bệnh viện Quận 4 đạt 96,5/100 điểm, xếp loại xuất sắc. Đồng thời, Bệnh viện cũng tiếp nhận đề xuất triển khai thực hiện quy định về phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa tại bệnh viện.
Ths.Bs Võ Thị Ngọc Truyền, Trưởng khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh 
đại diện các khoa, phòng đọc Bản ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa tại BV Quận 4
Tại buổi ký cam kết sáng ngày 3/9/2019, toàn thể nhân viên y tế, cán bộ bệnh viện đã được hướng dẫn, cập nhật tình hình và tác hại của việc sử dụng chất thải nhựa, các biện pháp phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn. Qua đó, nhân viên y tế sẽ tuyên truyền và phổ biến lại cho người bệnh và thân nhân về việc giảm thiểu chất thải nhựa từ các buổi họp hội đồng người bệnh hàng tháng tại bệnh viện theo Chỉ thị số 08/CT-BYT.
Ký cam kết giữa giám đốc bệnh viện và các khoa phòng
Quản lý chất thải y tế là tiêu chí quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và hài lòng người bệnh của Bệnh viện Quận 4.  Bên cạnh phân loại đúng, việc giảm thiểu chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa cũng góp phần quan trọng trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người bệnh và ngăn ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.