Đại hội đại biểu Công Đoàn Cơ Sở Bệnh viện quận 4 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đại biểu Công Đoàn Cơ Sở Bệnh viện quận 4 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, Ban Giám đốc; Ngày 11.5.2017, Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quận 4 lần thứ IV nhiệm kỳ (2017 – 2022) đã được diễn ra thành công tốt đẹp.
Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, Ban Giám đốc; Ngày 11.5.2017, Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quận 4 lần thứ IV nhiệm kỳ (2017 – 2022) đã được diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Hữu Long – Quận ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 4; BS Vũ Ngọc Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quận 4; BS Đỗ Thành Tuấn – Đảng ủy viên – Giám đốc Bệnh viện Quận 4; BS Nguyễn Thị Lệ Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 4; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Dung – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính quản trị - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Quận 4 cùng sự tham dự của 55 đoàn viên công đoàn Bệnh viện quận 4.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần III nhiệm kỳ (2012 – 2017); xác định mục tiêu,phương hướng, nhiệm vụ công đoàn lần IV nhiệm kỳ (2017 – 2022); xây dựng công đoàn xuất sắc vững mạnh.

Đại hội bầu ra 09 Ủy viên ban chấp hành gồm 03 nam, 06 nữ theo cơ cấu 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 07 ủy viên ban chấp hành.Với tinh thần “trung thực, trách nhiệm”, các ủy viên ban chấp hành cam kết thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng của Đại hội lần IV nhiệm kỳ (2017 – 2022) đã đề ra.

Toàn thể đoàn viên biểu quyết bầu Chủ tịch Đoàn và Thư ký ĐoànChủ tịch Đoàn điều hành Đại hộiToàn thể đoàn viên tiến hành bỏ phiếu bầu ban chấp hànhPhát biểu chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện Quận 4Ban chấp hành nhiệm kỳ (2012 – 2017) tuyên bố mãn nhiệm kỳBan chấp hành nhiệm kỳ (2017 – 2022) ra mắt nhận nhiệm vụToàn thể đoàn viên biểu quyết Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2017-2022)


Phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 4