Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Bệnh viện Quận 4 năm 2017

Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Bệnh viện Quận 4 năm 2017
Ngày 09/12/2016 tại Hội trường Bệnh viện Quận 4 đã diễn ra Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức năm 2017
Ngày 09/12/2016 tại Hội trường Bệnh viện Quận 4 đã diễn ra Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị cùng với 58 đại biểu viên chức Bệnh viện Quận 4 có đồng chí Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 4; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu Phó trưởng phòng Nội vụ Quận 4  và đồng chí Nguyễn Văn Tiến Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 4.

Hội nghị cán bộ viên chức Bệnh viện Quận 4 năm 2017 kết thúc trong bầu không khí phấn khởi và đồng thuận, là động lực giúp tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Quận 4 quyết tâm vượt khó hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2017, một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với các đơn vị y tế khi bắt đầu thực hiện chính sách tự chủ tài chính.

Quang cảnh Hội nghị ngày 09 tháng 12 năm 2016

Đồng chí Vũ Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy
thông qua Quy chế dân chủ trong hoạt động Bệnh viện Quận 4.

Đồng chí Đỗ Thành Tuấn - Giám đốc Bệnh viện thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và Hợp đồng trách nhiệm tập thể năm 2017

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua năm 2017

Đồng chí Đỗ Thành Tuấn - Giám đốc Bệnh viện và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung - Chủ tịch Công đoàn cùng ký cam kết thực hiện Hợp đồng trách nhiệm năm 2017.

Đồng chí Đỗ Thành Tuấn - Giám đốc Bệnh viện và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung - Chủ tịch Công đoàn bắt tay thể hiện sự phối hợp quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017


Hội nghị biểu quyết thống nhất 100%  thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức Bệnh viện Quận 4 năm 2017


Bà Nguyễn Thị Lệ Diễm thay mặt Ban Thanh tra nhân dân Bệnh viện Quận 4 báo cáo kết quả hoạt động năm 2016


Đồng chí Nguyễn Hữu Long Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 4 phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị