Bảng giá thuốc - Vật tư y tế năm 2020

Bảng giá thuốc - Vật tư y tế năm 2020
Bệnh viện Quận 4 thông báo về bảng giá Thuốc và Vật tư y tế năm 2020
BẢNG GIÁ THUỐC + VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO NĂM 2020