Thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận người bệnh

Bệnh viện Quận 4 thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận người bệnh
Bệnh viện tạm ngưng tiếp nhận người bệnh điều trị nội trú, khám ngoại trú và người bệnh cấp cứu từ 10h00 ngày 18/06/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo để  tiến hành khử khuẩn theo quy định, thực hiện toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch. 
Bên cạnh đó, Bệnh viện vẫn đảm bảo công tác chăm sóc cho người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện được diễn ra bình thường.