Thư mời báo giá dịch vụ giặt ủi đồ vải

Thư mời báo giá dịch vụ giặt ủi đồ vải
Bệnh viện Quận 4 mời báo giá dịch vụ giặt ủi đồ vải nhiễm, chuyên môn
Bệnh viện quận 4 kính mời các Công ty cung cấp dịch vụ giặt ủi đồ vải gởi báo giá về Bệnh viện Quận  4.