Triển khai Khám Bảo hiểm Y tế ngày Chủ nhật

Triển khai Khám Bảo hiểm Y tế ngày Chủ nhật
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong tất cả các ngày nghỉ, đặc biệt là ngày chủ nhật, từ ngày 02/01/2017, Bệnh viện Quận 4 đã triển khai khám bảo hiểm y tế vào ngày Chủ nhật.
Bệnh viện đã triển khai khám bảo hiểm y tế vào ngày thứ 7 từ ngày 21/11/2015 và được sự ủng hộ rất lớn từ người bệnh với số lượt khám trên 300 lượtNhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong tất cả các ngày nghỉ, đặc biệt là ngày chủ nhật, từ ngày 02/01/2017, Bệnh viện Quận 4 đã triển khai khám bảo hiểm y tế vào ngày Chủ nhật.Khi đi khám vào ngày thứ bảy hay chủ nhật, chỉ phải đóng thêm 35.000 ngàn, người bệnh vẫn được hưởng quyền lợi theo quy định của bảo hiểm y tế, được lĩnh thuốc và thực hiện các cận lâm sàng.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại
08 3 826 1568 (512) hoặc 08 3 826 7229