Triển khai thí điểm sử dụng Căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Triển khai thí điểm sử dụng Căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bệnh viện Quận 4 thông báo về triển khai thí điểm sử dụng Căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
THÔNG BÁO
Về việc triển khai thí điểm sử dụng Căn cước công dân gắn chip
trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Căn cứ công văn số 1491/SYT-NVY ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chip trong KCB BHYT;
Bệnh viện Quận 4 đã triển khai thực hiện thí thí điểm sử dụng Căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:


1. Trong quy trình khám chữa bệnh BHYT, việc kiểm tra, đối chiếu thông tin BHYT bao gồm các hình thức sau:
- Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc xuất trình ứng dụng VSSID có ảnh và thông tin thẻ BHYT;
- Sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chip hoặc ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp) đã tích hợp thông tin mã thẻ BHYT.


2. Các trường hợp cụ thể:
- Trường hợp sau khi quét mã QR trên Căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ: tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh hiện hành, từ lần sau người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip hoặc bằng ứng dụng VNEID;
- Trường hợp kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tha gia BHYT (tình trạng thẻ BHYT trên Căn cước công dân chưa thể thực hiện được): tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành.
- Trường hợp người bệnh chưa được cấp Căn cước công dân có gắn chip: tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành.