Phòng ngừa và kiểm soát Sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika

Phòng ngừa và kiểm soát Sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika
Muỗi vằn đốt máu người cả ngày lẫn đêm!, có ở trong nhà lẫn ngoài nhà! Mỗi người phòng ngừa muỗi đốt mọi lúc - mọi nơi.
BÀI TRUYỀN THÔNG
Phòng ngừa và kiểm soát Sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika