Thư mời chào giá đo may trang phục y tế và đồng phục nhân viên

Thư mời chào giá đo may trang phục y tế và đồng phục nhân viên

Bệnh viện Quận 4 mời chài giá đo may trang phục y tế và đồng phục cho nhân viên công tác tại Bệnh viện.

Đăng lúc: 03-05-2024 03:49:16 AM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thông báo xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 4 năm 2024

Thông báo xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 4 năm 2024

Bệnh viện Quận 4 thông báo xét tuyển viên chức năm 2024.

Đăng lúc: 29-03-2024 04:51:16 AM | Đã xem: 1063 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Tuyển dụng
Thư mời chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải sinh hoạt năm 2024

Thư mời chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải sinh hoạt năm 2024

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải sinh hoạt năm 2024

Đăng lúc: 25-03-2024 03:50:42 AM | Đã xem: 274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá: tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm định gói thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Thư mời chào giá: tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm định gói thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm định gói thầu thuê dịch vụ Công nghệ thông tin: "Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Quận 4"

Đăng lúc: 21-03-2024 04:43:36 AM | Đã xem: 331 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Quận 4 tuyển dụng điều dưỡng, nữ hộ sinh làm việc tại Khoa Sản và khoa Cấp cứu

Đăng lúc: 18-03-2024 04:28:58 AM | Đã xem: 602 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Tuyển dụng
Thư mời chào giá tư vấn và thẩm định giá thuê hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS

Thư mời chào giá tư vấn và thẩm định giá thuê hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS

Bệnh viện quận 4 mời chào giá Tư vấn và thẩm định giá thuê hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS tại Bệnh viện Quận 4

Đăng lúc: 21-02-2024 09:13:11 AM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá kiểm định và bảo trì trang thiết bị y tế

Thư mời chào giá kiểm định và bảo trì trang thiết bị y tế

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá kiểm định và bảo trì trang thiết bị y tế

Đăng lúc: 28-12-2023 10:28:03 PM | Đã xem: 901 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá mua sắm vật tư y tế

Thư mời chào giá mua sắm vật tư y tế

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá mua sắm vật tư y tế

Đăng lúc: 05-12-2023 02:35:09 AM | Đã xem: 642 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 - 2023

Thư mời chào giá mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 - 2023

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 - 2023 (lần 1)

Đăng lúc: 05-12-2023 02:27:25 AM | Đã xem: 683 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Bảng giá vật tư y tế năm 2023

Bảng giá vật tư y tế năm 2023

Bảng giá vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Quận 4 năm 2023

Đăng lúc: 21-11-2023 03:12:00 AM | Đã xem: 705 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện
Bảng giá thuốc năm 2023

Bảng giá thuốc năm 2023

Bảng giá thuốc sử dụng tại Bệnh viện Quận 4 năm 2023

Đăng lúc: 21-11-2023 03:10:20 AM | Đã xem: 582 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện
Thư mời chào giá in ấn chuyên môn

Thư mời chào giá in ấn chuyên môn

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá in ấn chuyên môn

Đăng lúc: 20-10-2023 09:20:21 PM | Đã xem: 611 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá gói thầu Nha khoa - Vật tư y tế

Thư mời chào giá gói thầu Nha khoa - Vật tư y tế

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá gói thầu Nha khoa - vật tư y tế

Đăng lúc: 04-10-2023 03:49:55 AM | Đã xem: 554 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá hóa chất xét nghiệm

Thư mời chào giá hóa chất xét nghiệm

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá hóa chất xét nghiệm

Đăng lúc: 04-10-2023 03:47:16 AM | Đã xem: 497 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ giặt ủi đồ vải chuyên môn

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ giặt ủi đồ vải chuyên môn

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá cung cấp dịch vụ giặt ủi đồ vải chuyên môn

Đăng lúc: 04-10-2023 03:42:00 AM | Đã xem: 375 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá Tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS và tư vấn thẩm tra kế hoạch tại Bệnh viện Quận 4

Thư mời chào giá Tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS và tư vấn thẩm tra kế hoạch tại Bệnh viện Quận 4

Thư mời chào giá Tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS và tư vấn thẩm tra kế hoạch tại Bệnh viện Quận 4

Đăng lúc: 18-09-2023 09:08:12 AM | Đã xem: 2004 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá cung cấp thông tin, báo giá thẩm định giá tài sản là tài sản trang thiết bị y tế để thực hiện dự toán mua sắm trang thiết bị

Thư mời chào giá cung cấp thông tin, báo giá thẩm định giá tài sản là tài sản trang thiết bị y tế để thực hiện dự toán mua sắm trang thiết bị

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá cung cấp thông tin, báo giá thẩm định giá tài sản là tài sản trang thiết bị y tế để thực hiện dự toán mua sắm trang thiết bị

Đăng lúc: 22-05-2023 04:36:58 AM | Đã xem: 1892 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thư mời chào giá mua đồ dùng vệ sinh, hóa chất tẩy rửa, tạp phẩm năm 2023

Thư mời chào giá mua đồ dùng vệ sinh, hóa chất tẩy rửa, tạp phẩm năm 2023

Bệnh viện Quận 4 mời chào giá mua đồ dùng vệ sinh, hóa chất tẩy rửa, tạp phẩm năm 2023

Đăng lúc: 22-05-2023 04:27:55 AM | Đã xem: 728 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Đấu thầu
Thông báo tuyển dụng nhân viên thu phí - kế toán

Thông báo tuyển dụng nhân viên thu phí - kế toán

Thông báo tuyển dụng nhân viên thu phí - kế toán

Đăng lúc: 25-04-2023 10:34:33 PM | Đã xem: 1240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện , Tuyển dụng
Thông báo liên thông trực tuyến dữ liệu khám sức khỏe lái xe

Thông báo liên thông trực tuyến dữ liệu khám sức khỏe lái xe

Bệnh viện Quận 4 thông báo về liên thông trực tuyến dữ liệu khám sức khỏe lái xe

Đăng lúc: 25-04-2023 10:32:12 PM | Đã xem: 640 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo Bệnh viện
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

VIDEO CHỌN LỌC

THƯ VIỆN MEDIA

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến vấn đề nào khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện?

Chất lượng khám chữa bệnh.

Các chi phí phải thanh toán.

Thái độ phục vụ của nhân viên

Cơ sở hạ tầng của Bệnh viện

Tất cả các phương án trên

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 374
  • Khách viếng thăm: 367
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 1778
  • Tháng hiện tại: 1769822
  • Tổng lượt truy cập: 30090908

TIN MỚI

LIÊN KẾT WEBSITE